Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Новини

До МОСВ – Писмо за сътрудничество до МОСВ

Споразумение за партньорство за съвместна дейност в научните изследвания, инженерно-внедрителската дейност и иновациите за изследване и опазване на Черно море – Споразумение за партньорство между ИО към БАН и СНЦ Морски звуци

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“

Уважаеми КОЛЕГИ,

Скъпи ПРИЯТЕЛИ,

Каним Ви да бъдете наши гости на Заключителна конференция по проект

 

Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „МОРСКИ ЗВУЦИ“ – гр. Несебър,

с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство,

съфинансирана от Европейския фонд за Рибарство

Общата цел на проекта е:

Имплементиране на система за мониторинг и наблюдение, свързано с екологията в акваторията на България.

Следените качествени параметри на водата, предвидени за мониторинг в пилотния проект са ключови за живите организми.

Цели при имплементирането на мобилната система за мониторинг

 • Наблюдение в реално време на опасни процеси свързани с биоразнообразието в Черно море и индикация за предприемане на спешни мерки, когато това е необходимо;
 • Дългосрочно натрупване на база данни с ключови параметри на морската среда за анализ на процеси протичащи в акваторията на България и пряко касаещи рибарството и аквакултурите;
 • Анализ на перспективите за мултиплициране на настоящия проект в други региони на българското крайбрежие;
 • Анализ на необходимостите от добавяне на допълнителни екологични показатели и технически решения за тяхното наблюдение в бъдещи подобни проекти.

Конференцията ще се проведе на 07.10.2015 г. от 11:00 часа,

в Конферентна зала, в хотел Мираж,

намиращ се на адрес: гр. Несебър, кв. Перла 6

С цел осигуряване максимален комфорт на гостите и разпределение на местата,

Ви молим да потвърдите участието си най-късно до 06.10.2015г., на телефони:

0876 653069 / 0877 844475, на вниманието на Янита Райчева

или на ел. поща contact@morskizvuci.org

ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ НА ВАШЕТО ЛЮБЕЗНО ПРИСЪСТВИЕ!

ОБЯВА

          СНЦ „Морски звуци“ търси да назначи служители за следните  четири работни места:

1.Капитан на плавателен съд.

Изисквания: Образование-средно, професионален опит 3 години, свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ по море, опит при работа с корабна морска навигация, морско радио, GPS; компютърна грамотност;

2. Механик за обслужване на ДВГ на кораб.

Изисквания: Средно образование по двигатели с вътрешно горене, правоспособност за механик – удостоверява се с документ – диплома, квалификация, завършена специализация и др.;

3. Технически сътрудник.

Изисквания: Средно образование, специалност – бизнес администрация, икономика, мениджмънт, професионален опит 1 година комуникативност, отлични компютърни умения, Microsoft office приложения, опит на подобна позиция и ползването на английски език е предимство;

4. Оператор на компютър.

Изисквания: Средно образование, IT специалност, работа с база данни, опит в поддръжката на уеб страници е предимство, професионален опит 1 година, ползването на английски език е предимство;

За да кандидатствате за изброените позиции изпратете актуална автобиография на ел. поща  contact@morskizvuci.org

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ

НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“

Уважаеми КОЛЕГИ,

Скъпи ПРИЯТЕЛИ,

Каним Ви да бъдете наши гости на Встъпителна конференция по проект

Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „МОРСКИ ЗВУЦИ“ – гр. Несебър

с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство,

съфинансирана от Европейския фонд за Рибарство

 

Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза, както следва:

 • Опазване и подобряване на природата;

 • Подпомагане на институциите за развитие и прилагане на природозащитното, ловното и риболовното законодателство;

 • Създаване и подпомагане на бизнес решения с природосъобразни практики;

 • Създаване и подобряване на условията за спорт, туризъм и рекреация;

 • Развитие на гражданското общество в сферата на опазване на околната среда, ловните и риболовните ресурси;

 • Повишаване информираността на гражданите и участието им във вземането на решения, касаещи природата в региона.

Общата цел на проекта е:

Имплементиране на система за мониторинг и наблюдение, свързано с екологията в акваторията на България.

Следените качествени параметри на водата, предвидени за мониторинг в пилотния проект са ключови за живите организми.

Цели при имплементирането на мобилната система за мониторинг

 • Наблюдение в реално време на опасни процеси свързани с биоразнообразието в Черно море и индикация за предприемане на спешни мерки, когато това е необходимо;
 • Дългосрочно натрупване на база данни с ключови параметри на морската среда за анализ на процеси протичащи в акваторията на България и пряко касаещи рибарството и аквакултурите;
 • Анализ на перспективите за мултиплициране на настоящи проект в други региони на българското крайбрежие;
 • Анализ на необходимостите от добавяне на допълнителни екологични показатели и технически решения за тяхното наблюдение в бъдещи подобни проекти.

Коференцията ще се проведе на 17.02.2015 г. от 11:00 часа,

в Конферентна зала, в хотел Мариета Палас,

намиращ се на адрес: гр. Несебър, ул.Любен Каравелов 15

 

С цел осигуряване максимален комфорт на гостите и разпределение на местата,

Ви молим да потвърдите участието си най-късно до 10.02.2015 г., на телефони:

0876 653069 / 0877 844475, на вниманието на Янита Райчева

или на ел. поща contact@morskizvuci.org

ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ НА ВАШЕТО ЛЮБЕЗНО ПРИСЪСТВИЕ!

Профил на купувача

Glossy-Group-icon