Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Популяризация

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Сдружение с нестопанска цел „МОРСКИ ЗВУЦИ“ – гр. Несебър,

осъществи проект, с тема:

„МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за Рибарство

 

На 07.10.2015г. в Конферентна зала на хотел Мираж, намиращ се в гр. Несебър, се състоя Заключителна Конференция по проект „МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“. На Конференцията бяха отчетени извършените дейности и отчетени постигнатите резултати.

Основна цел на проекта е:

Имплементиране на система за мониторинг и наблюдение, свързано с екологията в акваторията на България.

Изпълнението на проекта беше насочено към постигането на следните специфични цели:

  • Наблюдение в реално време на опасни процеси свързани с биоразнообразието в Черно море и индикация за предприемане на спешни мерки, когато това е необходимо;
  • Дългосрочно натрупване на база данни с ключови параметри на морската среда за анализ на процеси протичащи в акваторията на България и пряко касаещи рибарството и аквакултурите;
  • Анализ на перспективите за мултиплициране на настоящи проект в други региони на българското крайбрежие;
  • Анализ на необходимостите от добавяне на допълнителни екологични показатели и технически решения за тяхното наблюдение в бъдещи подобни проекти.

В рамките на проекта бяха извършени проучвания с мобилна система за мониторинг на повърхностни води на Черно море.

Събраната, обработена и категоризирана информация от проучванията е качена на сайта на сдружението, с цел повишаване на информираността за морската среда.

Събраните данни от извършения мониторинг бяха анализирани и обобщени от научните среди. В резултат бяха разработени Доклад за приноса на проекта за обществото и науката; Доклад за Влиянието на абиотичните фактори върху хидробионтите в акваторията на Бургаски залив.

По дейността за информация и публичност на проекта бяха изготвени флаери, листовки, брошури, представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение.

Проектът се осъществява с с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за Рибарство

Презентации, представени на Заключителната Конференция:

„МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“

ПРИНОС НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩЕСТВОТО И НАУКАТА

Влияние на абиотичните фактори върху хидробионтите в акваторията на Бургаски залив

12071503_10207330635574467_1446553756_n DSCN1433-300x225WP_20150403_00_33_16_ProDSCN1429-300x225

12086823_10207330636414488_1609437417_n  12092294_10207330635934476_1333998165_n

DSCN1430-225x300 12071670_10207330636134481_1889219034_n 12080767_10207330635734471_1942270320_n 12080876_10207330636294485_1256645868_n

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Сдружение с нестопанска цел „МОРСКИ ЗВУЦИ“ – гр. Несебър,

осъществява проект, с тема:

„МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство, съфинансирана от Европейския фонд за Рибарство

 

На 17.02.2015г. в Конферентна зала на хотел Мариета Палас, намиращ се в гр. Несебър, се състоя Встъпителна Конференция по проект „МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ“. На Конференцията бяха представени презентации на стартиралия проект:

Представяне на СНЦ „Морски Звуци“

Проект – Организационни единици

Принос на проекта за обществото и науката

Профил на купувача

Glossy-Group-icon