Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Данни 2019

1. Експедиция 07.07.2019 г. – Таблица- данни-07.07.2019г

2. Експедиция 01.09.2019 г. – Таблица-данни-01.09.2019г

3. Експедиция 06.09.2019 г. – Таблица-данни-06.09.2019г

4. Експедиция 07.09.2019 г. – Таблица-данни-07.09.2019г

5. Експедиция 21.10.2019 г. – Таблица-данни-21.10.2019г

6. Експедиция 22.10.2019 г. – Таблица-данни-22.10.2019г

7. Експедиция 24.10.2019 г. – Таблица-данни-24.10.2019г

8. Експедиция 25.10.2019 г. – Таблица-данни-25.10.2019г

9. Експедиция 28.10.2019 г. – Таблица-данни-28.10.2019г

10. Експедиция 29.10.2019г. – Таблица-данни-29.10.2019г

11. Експедиция 05.11.2019г. – Таблица-данни-05.11.2019г

12. Експедиция 15.11.2019г. – Таблица-данни-15.11.2019г

13. Експедиция 28.11.2019г. – Таблица-данни-28.11.2019г

14. Експедиция 08.12.2019г. – Таблица-данни-08.12.2019г

15. Експедиция 24.12.2019г. – Таблица-данни-24.12.2019г

Профил на купувача

Glossy-Group-icon