Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Данни 2018

1. Експедиция 02.02.2018 г. – Таблица-данни-02.02.2018г.

2. Експедиция 16.05.2018 г. – Таблица-данни-16.05.2018г.

3. Експедиция 20.05.2018 г. – Таблица-данни-20.05.2018г.

4. Експедиция 04.06.2018 г. – Таблица-данни-04.06.2018г

5. Експедиция 06.06.2018 г. – Таблица-данни-06.06.2018г

6. Експедиция 13.06.2018 г. – Таблица-данни-13.06.2018г

7. Експедиция 24.06.2018 г. – Таблица-данни-24.06.2018г

8. Експедиция 07.07.2018 г. – Таблица-данни-07.07.2018г

9. Експедиция 15.07.2018 г. – Таблица-данни-15.07.2018г

10. Експедиция 30.07.2018 г. – Таблица-данни-30.07.2018г

11. Експедиция 17.08.2018 г. – Таблица-данни-17.08.2018г

12. Експедиция 26.08.2018 г. – Таблица-данни-26.08.2018г

13. Експедиция 02.09.2018 г. – Таблица-данни-02.09.2018г

14. Експедиция 05.09.2018 г. – Таблица-данни-05.09.2018г

15. Експедиция 09.09.2018 г. – Таблица-данни-09.09.2018г

16. Експедиция 23.09.2018 г. – Таблица-данни-23.09.2018г

17. Експедиция 15.10.2018 г. –  Таблица-данни-15.10.2018г

Профил на купувача

Glossy-Group-icon