Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Данни 2017

1. Експедиция 05.02.2017 г. – Таблица-данни-05.02.2017г

2. Експедиция 18.02.2017 г. – Таблица-данни-18.02.2017г

3. Експедиция 01.04.2017 г. – Таблица-данни-01.04.2017г

4. Експедиция 25.05.2017 г. – Таблица-данни-25.05.2017г.

5. Експедиция 31.05.2017 г. – Таблица-данни-31.05.2017г.

6. Експедиция 07.06.2017 г. – Таблица-данни-07.06.2017г

7. Експедиция 17.06.2017 г. – Таблица-данни-17.06.2017г

8. Експедиция 18.06.2017 г. – Таблица-данни-18.06.2017г

9. Експедиция 28.06.2017 г. – Таблица-данни-28.06.2017г

10. Експедиция 01.07.2017 г. – Таблица-данни-01.07.2017г

11. Експедиция 08.07.2017 г. – Таблица-данни-08.07.2017г

12. Експедиция 22.07.2017 г. – Таблица-данни-22.07.2017г

13. Експедиция 30.07.2017 г. – Таблица-данни-30.07.2017г

14. Експедиция 21.08.2017 г. – Таблица-данни-21.08.2017г

15. Експедиция 26.08.2017 г. – Таблица-данни-26.08.2017г

16. Експедиция 28.08.2017 г. – Таблица-данни-28.08.2017г

17. Експедиция 02.09.2017 г. – Таблица-данни-02.09.2017г

18. Експедиция 07.09.2017 г. – Таблица-данни-07.09.2017г

19. Експедиция 14.09.2017 г. – Таблица-данни-14.09.2017г

20. Експедиция 15.09.2017 г. – Таблица-данни-15.09.2017г

21. Експедиция 21.09.2017 г. – Таблица-данни-21.09.2017г

22. Експедиция 24.09.2017 г. – Таблица-данни-24.09.2017г

23. Експедиция 04.10.2017 г. – Таблица-данни-04.10.2017г

24. Експедиция 09.10.2017 г. – Таблица-данни-09.10.2017г

25. Експедиция 19.10.2017 г. – Таблица-данни-19.10.2017г

26. Експедиция 22.10.2017 г. – Таблица-данни-22.10.2017г

27. Експедиция 05.11.2017 г. – Таблица-данни-05.11.2017г 

28. Експедиция 23.11.2017 г. – Таблица-данни-23.11.2017г

29. Експедиция 02.12.2017 г. – Таблица-данни-02.12.2017г

30. Експедиция 27.12.2017 г. – Таблица-данни-27.12.2017г

Профил на купувача

Glossy-Group-icon