Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Данни 2015

1.   Експедиция 03.04.2015 г. – Таблица данни 03.04.2015г

2.   Експедиция 04.04.2015 г. – Таблица данни 04.04.2015г

3.   Експедиция 10.04.2015 г. – Таблица данни 10.04.2015г

4.   Експедиция 26.04.2015 г. – Таблица данни 26.04.2015г

5.   Експедиция 30.04.2015 г. – Таблица данни 30.04.2015г

6.   Експедиция 20.06.2015 г. – Таблица данни 20.06.2015г

7.   Експедиция 28.06.2015 г. – Таблица данни 28.06.2015г.

8.   Експедиция 02.07.2015 г. – Таблица данни 02.07.2015г.

9.   Експедиция 17.07.2015 г. – Таблица данни 17.07.2015г.

10. Експедиция 18.07.2015 г. – Таблица данни 18.07.2015г.

11. Експедиция 19.07.2015 г. – Таблица данни 19.07.2015г.

12. Експедиция 25.07.2015 г. – Таблица данни 25.07.2015г.

13. Експедиция 26.07.2015 г. – Таблица данни 26.07.2015г.

14. Експедиция 28.07.2015 г. – Таблица данни 28.07.2015г.

15. Експедиция 29.07.2015 г. – Таблица данни 29.07.2015г.

16. Експедиция 30.07.2015 г. – Таблица данни 30.07.2015г.

17. Експедиция 01.08.2015 г. – Таблица данни 01.08.2015г.

18. Експедиция 11.08.2015 г. – Таблица данни 11.08.2015г.

19. Експедиция 12.08.2015 г. – Таблица данни 12.08.2015г.

20. Експедиция 13.08.2015 г. – Таблица данни 13.08.2015г.

21. Експедиция 14.08.2015 г. – Таблица данни 14.08.2015г.

22. Експедиция 15.08.2015 г. – Таблица данни 15.08.2015г.

23. Експедиция 18.08.2015 г. – Таблица данни 18.08.2015г.

24. Експедиция 19.08.2015 г. – Таблица данни 19.08.2015г.

25. Експедиция 25.08.2015 г. – Таблица данни 25.08.2015г.

26. Експедиция 26.08.2015 г. – Таблица данни 26.08.2015г.

27. Експедиция 28.08.2015 г. – Таблица данни 28.08.2015г.

28. Експедиция 29.08.2015 г. – Таблица данни 29.08.2015г.

29. Експедиция 30.08.2015 г. – Таблица данни 30.08.2015г.

30. Експедиция 09.09.2015 г. – Таблица данни 09.09.2015г

31. Експедиция 18.09.2015 г. – Таблица данни 18.09.2015г

32. Експедиция 04.10.2015 г. – Таблица данни 04.10.2015г

33. Експедиция 03.11.2015 г. – Таблица данни 03.11.2015г.

34. Експедиция 06.11.2015 г. – Таблица данни 06.11.2015г

Профил на купувача

Glossy-Group-icon