Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Начало

Europe                            Лого

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/

Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”

Проект BG025MIRGPN1.1/10

„Мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море“

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

Инвестиране в устойчиво рибарство
Профил на купувача

Glossy-Group-icon